Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

Naše práce

Odvoz zeminy

Teréní- zemní práce nakládka a nísledný odvoz zeminy na úložiště›

Pokládka Kanalizace

Položení a následné hutnění výkopu po dvaceticentimetrových vrstvách

Vodovodní řad

Umístění šoupat na jednotlivých větvích a přípojkách

Odbahnění rybníka

Kompletní sanace rybničních usazenin prováděná kráčivým rypadlem

Zemní práce

Zemní práce Likvidace stavebních odpadů a sutin, odvoz zeminy a zavážkové práce, výkopové práce pro soukromníky, obecní úřady a stavební firmy

Pokládka kanalizace

Výkopové práce, pokládka potrubí, spádování kanalizace, uložení revizních šachet, přípojky, zkoušky těsnosti, kamerové zkoušky

Vodovody

Pokládka vodovodních řadů. montáže přípojek, usazování vodoměrných šachet + vystrojení

Čištění vodních toků

Odstraňování povodňových škod, sanaci sesuvů, regulaci koryt řek a potoků.Tato činnost je prováděna s ohledem na životní prostředí za snahy minimálního zásahu do přirozeného prostředí přírody.

Práce na železnici

veškeré činosti na dráze zaw pomocí dvoucestného vozidla
Liebherr A900C ZW LITRONIC

Autodoprava

Doprava stavebních hmot, vytěžených zemin a jiných odpadů na skládku. Rameno: 8t - 2m / 1,2t - 5m

Dvoucestné vozidlo

veškeré práce v kolejišti certifikovaným rypadlem pro pohyb po dráze ovládaným proškoleným strojníkem

Ukládání odpadů na skládku

Doprava materiálů na úložiště